• August 16, 2022

Conflictbeheersing

Mediator Arnhem

Door de populariteit van het bemiddelingsproces zijn er veel arbeidsmogelijkheden op dit gebied. De taken van de bemiddelaar zijn uiterst belangrijk in verschillende sectoren van het recht, zoals huisvestingsbemiddeling, arbeidsbemiddeling, regeling van consumentenfraude en faillissementsplanning.

Een bemiddelaar zal eerst een verwijzing krijgen, waarin het geschil tussen u en een andere partij wordt beschreven. Het is mogelijk dat de verwijzende partij niet in staat of niet bereid is om informatie met u te delen met betrekking tot de zaak in kwestie. In deze situatie zal een bemiddelaar de informatie verkrijgen die nodig is om een juist en volledig verslag van de kwestie op te stellen. Informatie die aan de verwijzende partij kan worden gevraagd omvat, maar is niet beperkt tot:

– data- naam contactpersoon- adres- aard van het conflict- eerdere gerelateerde wet- en regelgeving- juridische autoriteit- beschrijving van het conflict zoals wat er is gebeurd- waarom u denkt dat het conflict zich voordoet- beschikbare opties om het conflict op te lossen

Na de doorverwijzing belt een bemiddelaar de betrokken persoon op om de zaak te bespreken. De bemiddelaar biedt een persoonlijke ontmoeting met de betrokkene aan indien deze daarom verzoekt. Indien het verzoek om een telefonisch onderhoud is, kan de bemiddelaar de persoon vragen de volgende dag te bellen. Als het verzoek om een lunchbijeenkomst is, zal de bemiddelaar de naam van de persoon met wie u een ontmoeting zult hebben doorgeven voordat u aankomt. Als het verzoek om een vergadering op kantoor is, geeft de bemiddelaar de naam en de titel van de persoon met wie u een vergadering zult hebben. De bemiddelaar zal in het kort iets vertellen over het geschil, zoals: hoe u bent begonnen, wat u sindsdien heeft gedaan en waar de vordering over gaat. De bemiddelaar zal de persoon vragen stellen over de feiten van het geschil om te helpen bepalen wat de beste aanpak is.

De bemiddelaar zal dit doel bereiken door middel van “Zoek een beter bod”, een oefening waarbij alle informatie die verband houdt met de zaak wordt geïdentificeerd en de ontwikkeling van elke vordering chronologisch wordt doorgenomen. De informatie die u verkrijgt, zal u helpen beslissen of u uw zaak moet afwijzen of doorzetten.

U kunt ook gebruik maken van de diensten van een schade-adviseur, die in staat zal zijn aanbevelingen te doen op basis van de feiten van uw situatie en of de door de adviseur verstrekte informatie zinvol is. Als de adviseur echter van mening is dat uw situatie niet voor ontslag in aanmerking komt, dient er geen ontslag plaats te vinden. In plaats daarvan zal de adviseur strategieën voorstellen om de problemen aan te pakken, zoals het zoeken van een informele oplossing via de rechter.

Als de situatie echt nijpend is en er geen tijd is om daden van moed te verrichten, kan de volgende stap zijn om juridisch advies in te winnen bij een advocaat. Natuurlijk wilt u een dergelijke stap vermijden, maar u begrijpt de noodzaak van juridisch advies. Tijdens de periode van een proces moet u alles doen wat in uw macht ligt om de zaak te winnen. Als u voorkomt dat u bloed vergiet in de rechtszaal, zult u gespaard blijven voor de gevolgen van een verwende trotse houding.

In tijden van conflict is het het beste om een taak te volbrengen met de steun van vrienden en familie. De kans is groot dat u tijdens de periode van beproeving sympathie zult krijgen. Het is aan te bevelen dat u counseling-sessies bijwoont. Luister naar de andere leden van uw familie/vrienden als zij proberen rationele gedachten aan te reiken tijdens het proces.

Een ander voordeel van procesvoorbereiding is dat het u in vorm houdt. De wet is van dien aard dat het erg moeilijk is om uzelf met succes te verdedigen, hoe onschuldig u ook bent. Het is onwaarschijnlijk dat u een veroordeling zult nastreven. Welke veroordeling u ook nastreeft, u zult lichamelijk en geestelijk in de procedure moeten zitten. Als u een veroordeling hebt nagestreefd, maar geen zaak hebt aangespannen vanwege de middelen, is dit een geweldige manier om weer in beweging te komen.

Het streven naar een christelijke mediator kan stressvol zijn en lange stressvolle periodes horen bij de rechtsgang. Soms zult u iemand moeten verdedigen die behoorlijk belastend is. U moet uw kalmte bewaren en uw aandacht erbij houden. Maar onthoud altijd dat een deel van elke overwinning het winnen van kracht is. Laat de andere partijen aan kracht winnen en zie dat u betrokken bent!

 

lees meer

christelijke relatietherapie 

christelijke mediator